Kortárssegítés

A kortárssegítés ( kortárs tanácsadás, kortárs konzultáció, kortárs támogatás - peer helping, peer counseling, peer supporting) azonos vagy hasonló korcsoportba tartozó fiatalok között megvalósuló segítség- és támogatásnyújtás, illetve a másik személyre irányuló aktív figyelem. A kortárssegítés nem feltételez magasan képzett segítőt, hanem a természetes segítségnyújtás fogalmából indul ki. Egyszerűbb megfogalmazásban: a kortárssegítés olyan program, ahol a serdülők megtanulják, hogyan tudják korrigálni és pozitívan támogatni egymást.

 

Elsődleges prevenció, amennyiben a tájékoztatást, ismeretátadást, egészség - megőrzést értünk alatta, és másodlagos (gyógyító) is lehet abban az esetben, ha a fiatal azért lesz kortárssegítő, mert azt érzi, hogy önmagán is segíthet.

A kortárssegítő program azon a felismerésen alapul, mely szerint a kortárscsoport fontos terep a tizenévesek számára, ahhoz, hogy elsajátítsák és kipróbálják a személyiségfejlődésükhöz és identitásuk kialakulásához nélkülözhetetlen készségeket és társas viselkedési formákat.

Olyan program, amelynek keretében a diákok határozott kontrollt gyakorolhatnak szűkebb és tágabb környzetük történései felett. Olyan program, amely életre szól, szólhat. Segít, mert önzetlenségre nevel, azt az érzést közvetíti, hogy adni jó. A megelőzés többféle módszereit egyesíti magában.

Abból indul ki, hogy serdülőkorban a droghasználatnak és más normasértő viselkedésnek valamilyen értelme van az egyén számára - növeli az önértékelést, társas elfgoadottságot, legyőzi a szorongást... Ha azt akarjuk, hogy a serdülő ezeket a célokat ne zűrökkel, ne deviáns viselkedésmóddal érje el, akkor segíteni kell őt abban, hogy más módszerekkel tudjon élni:

  •  nehéz helyzetekkel, a stresszel való megküzdés ( coping stratégia)
  • problémamegoldás és döntéshozás
  • pozitív és negatív érzések kifejezése, kontollálása
  • egészséges önérvényesítő készségek
  • társas befolyásolással szembeni ellenállás ( a csábítás veszélye, a nemet mondás)
  • hatékony, erőszakmentes, együttműködő kommunikáció.